Đây là dự án được thực hiện bởi Phương Nam Promotions, nhân dịp CADIVI kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất lần 2 do nhà nước trao tặng. Dự án được thực hiện tại Hội trường Dinh Thống Nhất và nhà máy của CADIVI thuộc tỉnh Bình Dương. Với sự chuyên nghiệp cả ekip thực hiện xong dự án trong vòng 2 ngày và được lên hình 1 ngày sau đó.